Elektroterapi 

Akut och kronisk smärta


Vad är elektroterapi? 

Elektroterapi är en så kallad alternativ behandlingsform. Det är ett samlingsnamn på behandlingar där man använder sig av olika typer av strömmar. Med elektroterapi kommer man åt djupt liggande vävnad som man inte når med bara massage. Blodcirkulationen ökar, muskelspännngar släpper och pH-värden i den skadade vävnaden höjs. Detta hjälper kroppen till en snabbare läkning. Vi behandlar både akuta och långvariga smärttillstånd.De vanligaste besvär och skador vi behandlar är: 

  • Spänningshuvudvärk 
  • Nackspärr
  • Ryggskott 
  • Artros 
  • Ischias
  • Smärta vid diskbråck


De olika strömmarna vi använder är: 

  • Galvanström - Smärtstillande effekt.
  • MF ström - Påverkar i första hand muskelvävnad och används med fördel på rena muskelskador.
  • DF ström - Är mycket muskelavslappnande och höjer kraftigt cirkulationen i det påverkade området.
  • IFM - Behandlar muskler på djupet.
Det går att åtgärda alla typer av akut och långvarig smärta, såsom utbredd smärta (dock ej cancersmärta), muskelsmärta, nervsmärta efter till exempel bältros, amputationer och andra nervskador. Trigeminusneuralgi och fibromyalgi går också bra att behandla. Nya benämningar för kronisk smärta är ”neurodysfunktionellt syndrom” och ”fintrådsneuropati”. Whiplash-skador ger samma typ av långvarig smärta som går att åtgärda idag. Smärtor vid artros går utmärkt att behandla om rörligheten inte är kraftigt nedsatt. De flesta behöver därför inte opereras. Patienter som redan är opererade för artros men har kvar smärtan går också utmärkt att behandla. Smärta vid diskbråck (för mer än tre månader sedan) och om man är diskbråcksopererad, går att behandla med bra resultat. Nackspärr och spänningshuvudvärk, är mycket enkelt att behandla med ”Iontofores” med gott resultat. Det går även att söka för annan typ av smärta.